Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/2018 zemné práce v obci MINIBAGER - Juraj Bernáth
65.00 €
21/2018 elektrický betónový stĺp s komponentmi SAG Slovakia
990.00 €
20/2018 poradenská činnosť pre VO - oprava miestnej komunikácie Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
300.00 €
19/2018 zemné práce v obci MINIBAGER - Juraj Bernáth
260.00 €
18/2018 vypracovanie projektu dopravného značenia LABUDA-ASI
1200.00 €
17/2018 betónové skruže B.L.B.SPED s.r.o.
680.00 €
16/2018 zemné práce s minibagrom v obci MINIBAGER - Juraj Bernáth
200.00 €
15/2018 rúry Alexander Burdiga-STATOLEX
190.00 €
14/2018 vykurovanie a príprava TÚV - MŠ ENERGY-CERT, s.r.o.
60.00 €
13/2018 tepelná ochrana stavebných konštrukcií - MŠ Ing. Marcela Pitoňáková
60.00 €
12/2018 zemné práce v obci MINIBAGER - Juraj Bernáth
120.00 €
11/2018 zemné práce v obci Dušan Piater
650.00 €
10/2018 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
9/2018 vypracovanie PD ústredného vykurovania MŚ TZB projekt Poprad
600.00 €
8/2018 vyhotovenie tepelného posudku - MŠ ENERGY-CERT, s.r.o.
60.00 €
7/2018 spracovanie a vypracovanie tepelného posudku - MŠ Ing. Marcela Pitoňáková
140.00 €
6/2018 zemné práce pri Hidekút Dušan Piater
180.00 €
5/2018 poradenská činnosť pre VO Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
500.00 €
4/2018 aerofoto CBS Vydavateľstvo s.r.o.
190.00 €
3/2018 plastové okná SzTEL s.r.o.
900.00 €
2/2018 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
1/2018 oprava a údržba kotlov v BD Ladislav MOLNÁR
0.00 €
51/2017 Projekt pred dokončením stavby Vodovod Čučma-rozvodná sieť Zuzana Kintšerová
0.00 €
50/2017 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
668.00 €
49/2017 MŠ - učebné pomôcky TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
85.00 €
48/2017 Trampolína s držiakom inSPORTline s.r.o.
68.60 €
47/2017 Plastové stoličky 5 ks Nomiland s.r.o.
56.00 €
46/2017 hračky pre predškolákov Kimani s.r.o.
45.00 €
45/2017 oprava vodovodu v byte 263/7 Jozef Krištók - Čisodka
150.00 €
44/2017 znalecký posudok - pozemky pri bytovom dome Ing.Dionýz Dobos
70.00 €
43/2017 konzola na 3 ks vlajky, 3 tyče, 3 vlajky LIM PO,s.r.o.
100.00 €
42/2017 výmena okna a balkónových dverí v byte 264/5 LAMAR MB s.r.o.
600.00 €
41/2017 oprava kanalizácie v materskej škole EBEN RV, s.r.o.
0.00 €
40/2017 zemné práce v areály materskej školy Peter Dely
950.00 €
39/2017 koberec 2 m šírka 8 m Floorwood.cz a.s.
140.00 €
38/2017 geodetické zameranie vyhotovenia stavby obecného vodovodu Hrdlička - Slovakia s.r.o.
990.00 €
37/2017 vodomerné šachty PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o.
500.00 €
36/2017 dezinsekcia sršnieho hniezda v bytovke DESKOS plus - Ing. Oskar Lörinc
120.00 €
35/2017 kontrola hasiacich prístrojov BTS TATRY, s.r.o.
470.00 €
34/2017 úprava miestnych komunikácií autobagrom Mezei Benjamín
300.00 €
33/2017 verejné obsatarávanie "Rekonštrukcia kultúrno - spoločenského centra " Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
300.00 €
32/2017 rúra PE korugovaná 0,87 m PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o.
75.00 €
31/2017 kamenivo fr. 0/32 t + doprava Peter Dely
0.00 €
30/2017 stravné lístky 195 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
780.00 €
29/2017 poskytnutie reklamy Invesco CHS, s.r.o.
60.00 €
28/2017 rúry voda,elektrospojka, vavrt.sedlo SUNOB Capital,s.r.o.
3200.00 €
27/2017 pozornosť detí v materskej škole - námety a aktivity RAABE Slovensko, s.r.o.
19.00 €
26/2017 mobilný telefón Huawei Y3 ii Elektrosped, a.s.
88.80 €
25/2017 Stravné lístky 181 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
724.00 €
24/2017 vytýčenie sieti Slovak Telekom
0.00 €
23/2017 vytýčenie plynárenských zariadení SPP, a.s.
0.00 €
22/2017 Šmýkačka KBT 3,0 m S-line - 1 ks BPP s.r.o.
70.00 €
21/2017 Oprava komínov v bytovom dome INOVA - KER, s.r.o.
800.00 €
20/2017 Drevo na vatru Lesopartner, spol. s r.o.
200.00 €
19/2017 Zemné práce s traktorbagrom - terénne úpravy Dušan Piater
300.00 €
18/2017 Verejné obstarávanie na zákazku "Čučma - obecný vodovod - 2.stavba, rozvodná sieť". Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
250.00 €
17/2017 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
388.00 €
16/2017 Vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie parciel v okolí bytového domu Hrdlička - Slovakia s.r.o.
672.00 €
15/2017 Vytýčenie trasy obecného vodovodu v dĺžke trasy 870 m Hrdlička - Slovakia s.r.o.
420.00 €
14/2017 Materská škola - oprava vodovodu Vodamax-František Sudimák
40.00 €
13/2017 Projekt terénnych úprav PRO-POLY, Ing.arch. Ján Rusnák
300.00 €
12/2017 Projektová dokumentácia ústredného vykurovania za objekt "Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Čučma. TZB projekt Poprad
350.00 €
11/2017 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
544.00 €
10/2017 Výspravka stien a vymaľovanie chodieb v BD INOVA - KER, s.r.o.
700.00 €
9/2017 Revízia komínových prieduchov pre plynné palivo v bytovom dome - 4 ks Duck Marek - KOMINÁRSTVO
82.00 €
8/2017 Vypracovanie žiadosti formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2017 EPIC Partner a.s.
500.00 €
7/2017 Kanalizačná prípojka bytového domu v Čučme VVS, a.s.
200.00 €
6/2017 Stravné lístky - 117 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
468.00 €
5/2017 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia na cestu III/067005 na základe projektovej dokumentácie. Útvar dopravného inžinierstva s.r.o.
250.00 €
4/2017 Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čučma URBAN studio s.r.o.
3500.00 €
3/2017 Stravné lístky - 114 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
456.00 €
2/2017 Servisné práce v bytovom dome, materskej škole a v kultúrnom dome. Ladislav MOLNÁR
0.00 €
1/2017 Zimná údržba miestnej komunikácie podľa dohody na rok 2017 Správa ciest KSK
0.00 €
40/2016 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
480.00 €
39/2016 oprava vonkajších tepelných izolácií v byte 264/8 Ladislav Mészner
200.00 €
38/2016 terénne úpravy na cintorínskej ceste s traktorbagrom Dušan Piater
540.00 €
37/2016 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
524.00 €
36/2016 projekt skutočného vyhotovenia stavby Valbek s.r.o.
1500.00 €
35/2016 Stravné lístky - 131 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
524.00 €
34/2016 toner OKI C321 - 3 ks Miroslav Šimášek - MSdata
130.00 €
33/2016 porealizačné zameranie stavby"Rekonštrukcia cestného mosta v Čučme" Ing. Alexander Palcsó - GEOMER
200.00 €
32/2016 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
440.00 €
31/2016 deratizácia a desincekcia obecných priestorov DS a COS DESKOS plus - Ing. Oskar Lörinc
300.00 €
30/2016 žalúzie do materskej školy A.M.PLAST Plus s.r.o.
70.00 €
29/2016 oprava kosačiek Ladislav Bernáth - LABER
310.00 €
28/2016 oprava omietok v MŠ Peter Zakhar
160.00 €
27/2016 preprava účinkujúcich na Dní obce Eurobus, a.s.
0.00 €
26/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
372.00 €
25/2016 Stravné lístky - 138 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
552.00 €
24/2016 Edukačný materiál pre predškolákov v počte 9 ks IGLI design, s.r.o.
45.00 €
23/2016 Náučný plagát pre deti IGLI design, s.r.o.
20.00 €
22/2016 Odborné publikácie Wolters Kluwer s.r.o.
23.99 €
21/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
584.00 €
20/2016 Poradenská činnosť v rámci prípravy prác "Asfaltovanie MK" Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
19/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
18/2016 Odrážadlo "Lifefit Bambíno 12", červené - 1 ks a odrážadlo "Brother Lion", modrá - 1 ks Elektrosped, a.s.
0.00 €
17/2016 Verejné obstarávanie - rekonštrukcia cestného most Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
16/2016 Výrub stromov Alexander Szántó
0.00 €
15/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
14/2016 Údržbárske práce v bytovom dome v Čučme 264 byt č.6 INOVA - KER, s.r.o.
0.00 €
13/2016 Dodanie ozvučovacej techniky Viktor Kerekeš - VIDIKON
0.00 €
12/2016 Laminovací stroj a fólia laminovacia Andrej Lučenič - CAR LINE
0.00 €
11/2016 Detský paplón a vankúš TOMI LUX v počte 9 ks Ing. Erika Hanuliaková
0.00 €
10/2016 Detský paplón a vankúš TOMI LUX v počte 15 ks Ing. Erika Hanuliaková
0.00 €
9/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
7/2016 Krovinorez FS STIHL na splátky Ladislav Bernáth - LABER
0.00 €
6/2016 Služby autožeriavom AD20 EX TRANS, s.r.o.
0.00 €
5/2016 Pečiatky Pečiatky - vizitky s.r.o.
0.00 €
4/2016 Servisné práce v bytovom dome, materskej škole a v kultúrnom dome Ladislav MOLNÁR
0.00 €
3/2016 Vlajky SR, EU, obecná v počte po 1 ks LIM PO,s.r.o.
0.00 €
2/2016 Projektová činnosť a verejné obstarávanie k projektu "Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Čučma" Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
100.00 €
1/2016 Zimná údržba miestnych komunikácií a posypový materiál Správa ciest KSK
0.00 €
36/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
35/2015 Laboratórne rozbory Mikrolab,s.r.o
0.00 €
34/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
33/2015 Zemné práce s autobagrom Čučma - Stará dedina AGROSTAV Rožňava
0.00 €
32/2015 Príprava žiadosti "Program obnovy dediny 2016" Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
31/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
30/2015 Výmena nefunkčného uzáveru a oprava poškodeného vodovodného potrubia Csaba Tóth
0.00 €
29/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
28/2015 Oceľové rošty O.M.D.KOVO spol. s.r.o. Rožňava
0.00 €
27/2015 Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Richard Krajčík - Fenix
0.00 €
26/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
25/2015 Vyhotovenie geometrického plánu Irena Zubriczka - GEOTRON
0.00 €
24/2015 Poradenská činnosť v rámci projektu Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
23/2015 Priebežná oprava a údržba kosačiek Bartha Ondrej, BB servis
0.00 €
22/2015 Vyhotovenie výškopisu a polohopisu Ing. Alexander Palcsó - GEOMER
0.00 €
21/2015 Rozpočet k projektu Valbek s.r.o.
0.00 €
20/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
19/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
18/2015 Spracovanie projektovej dokumentácie Valbek s.r.o.
0.00 €
17/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
16/2015 Tapetovanie v dome smútku ČARO - RV s.r.o.
0.00 €
15/2015 Aktualizácia smernice o verejnom obstarávaní Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
14/2015 Kontrola a oprava hasiacich zariadení Mikuláš Feješ-servis hasiacich zariadení
0.00 €
13/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
12/2015 Hydrologické údaje Slovenský hydrometeorologický ústav
0.00 €
11/2015 Inštalácia softwaru CompAct s.r.o.
0.00 €
10/2015 Servis a revízia kotlov Ladislav MOLNÁR
0.00 €
9/2015 Kancelárske kreslo Peter Bollo - DOMUS
0.00 €
8/2015 Klasické detské ležadlo Drevokom Slovakia s.r.o.
0.00 €
7/2015 Žľabový systém na MŠ Čapo Norbert - NV STRECHY A ODKVAPY
0.00 €
6/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
5/2015 Svietidlá na ihrisko Baterie Centrum SK, s.r.o.
0.00 €
4/2015 Preklopenie programov Asseco MADE spol.s.r.o.
0.00 €
3/2015 Termos 5l Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI
0.00 €
2/2015 Laboratórne rozbory Mikrolab,s.r.o
0.00 €
1/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
504.00 €
46/2014 Pranie obrusov KEDO Kelemen Vladimír
0.00 €
45/2014 Daňové tlačivá CONNET - Marczibál Zsolt
0.00 €
44/2014 Sveteľné reťaze Profi dekor s.r.o.
0.00 €
43/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
42/2014 Odborné posúdenie poškodenej krytiny Ing.Dionýz Dobos
0.00 €
41/2014 Dodávka o montáž okien v BD HEVESTHERM SLOVENSKO s.r.o.
0.00 €
40/2014 Servis a revízia kotlov Ladislav MOLNÁR
0.00 €
39/2014 Struna do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
0.00 €
38/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
37/2014 Oprava strechy Pavol Šivec
0.00 €
36/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
35/2014 Spracovanie a vyhotovenie TTP Ing. Marcela Pitoňáková
0.00 €
34/2014 Oprava a údržba krovinorezu Bartha Ondrej, BB servis
0.00 €
33/2014 Farby na zábradlie k BD COLORINEX s.r.o.
0.00 €
32/2014 Oprava auta Citroen AUTOSTOP RV, s.r.o.
0.00 €
31/2014 Oprava Multikár VAPAL s.r.o.
0.00 €
30/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
500.00 €
29/2014 Mechanizmi k záchranným prácam počes povodní B.L.B.SPED s.r.o.
0.00 €
28/2014 Prečistenie kanalizačného potrubia VVS, a.s.
0.00 €
27/2014 Prečistenie kanalizačného potrubia VVS, a.s.
0.00 €
26/2014 Oprava verejného rozhlasu Viktor Kerekeš - VIDIKON
0.00 €
25/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach Štefan Šimon
0.00 €
24/2014 Prečistenie kanalizačného potrubia VVS, a.s.
0.00 €
23/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach Pro-Forest s.r.o.
0.00 €
22/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach Mezei Benjamín
0.00 €
21/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach Danko Róbert
0.00 €
20/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach EX TRANS, s.r.o.
0.00 €
19/2014 Hutný materiál k záchranným prácam Proventus ML, s.r.o.
0.00 €
18/2014 Piesok na záchranné práce pri povodniach Palivá a stavebniny, a.s.
0.00 €
17/2014 Guľatiny na záchranné práce pri povodniach Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
0.00 €
16/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach GAROMI-Gabriel Matejko
0.00 €
15/2014 Betónová zmes k spevneniu oporných múrov pri povodniach Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
0.00 €
14/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
460.00 €
13/2014 Betónová zmes B15 Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
300.00 €
12/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
428.00 €
11/2014 Vykonanie opráv po škodovej udalosti MONTMAL-Matej Lázár
0.00 €
10/2014 Vlajky LIM PO,s.r.o.
0.00 €
9/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
8/2014 Kontrola a oprava hasiacich zariadení Mikuláš Feješ-servis hasiacich zariadení
0.00 €
7/2014 Oprava kábla ponorného čerpadla PUMPS - Ing.Bakalár Daniel
0.00 €
6/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
5/2014 Vyhotovenie geometrického plánu Irena Zubriczka - GEOTRON
0.00 €
7/2014 Práce s traktorom podľa potrebyv priebehu roka 2014 GAROMI-Gabriel Matejko
0.00 €
3/2014 Práce s plošinou M.R.Monika Répássyová
0.00 €
2/2014 Týždenník - Vasárnap Petit Press, a.s. divízia
0.00 €
1/2014 Laboratórne rozbory odpadovej vody Mikrolab,s.r.o
0.00 €
20/2013 Časopis Gömörország na rok 2013 Gemer-malohontský muzeálny spolok
0.00 €
19/2013 Prečistenie kanalizačného potrubia VVS, a.s.
0.00 €
18/2013 Autobusová preprava Eurobus, a.s.
0.00 €
17/2013 Betónová zmes na opravu mosta Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
0.00 €
16/2013 Práce z mechanizmami EX TRANS, s.r.o.
0.00 €
15/2013 Stavebný materiál podľa potreby v pirbehu roka 2013 BAGIRA - Agnesa Badinová
0.00 €
14/2013 Stanovenie všeobecnej hodnoty mestských parciel pri bytovom dome Ing.Dionýz Dobos
0.00 €
13/2013 4 ks kobercov s obšitím do MŠ DIEGO - Árpád Jónás
239.52 €
12/2013 oprava kosačiek Záhradná a lesná technika - Ladislav Bernáth
200.00 €
11/2013 Oprava multikáry WEXIM TRUCK s.r.o.
120.00 €
10/2013 Zameranie mestských a SPF parciel GEODÉZIA ROŽŇAVA, s.r.o.
600.00 €
9/2013 Oprava a údržba miestného rozhasu Viktor Kerekeš - VIDIKON
0.00 €
8/2013 Dodávka stravy do MŠ Školská jedáleň pri ZŠ
0.00 €
7/2013 Oprava svietidiel verejného osvetlenia Ján Farkašovský- obch.-servisné služby
120.00 €
(43.29 kb)
(452.32 kb)
(1319.78 kb)
(482.38 kb)