Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Samospráva

Adresa úradu:
Obec Čučma
č. 47
048 01

Telefón: +421 58 732 57 80,   
FAX: 058 732 57 80
Mobil: 0905 751 208,   0915938720


E- mail: obecny.urad@obeccucma.sk

Starosta obce: Alexander SZŐLLŐS

Zástupca starostu:  
Eduard Rosiar
 
Poslanci OZ: 
Szabolcs Szőllős

Štefan Miškovič

Oľga Grundzová

Jozef Brunaczki

Mgr. Gabriela Hajdúová

Marián Ondrej Hlavný konrolór: Helena Vanyová

Zamestnanci obce: 
Mária Lázárová

Judita Kassaiová

Materská škola:
riaditeľka: Mgr. Diana Krúžová

učiteľka:Bc. Miroslava Kočišová

nepedagogický pracovník: Irena Letanovská

 

PARTNERI