Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 222)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9127004366 poistenie budov a strojov vo vlastníctve obce Odb.: Obec Čučma
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
684.13 €
ZLP-VT-2021-0085 prevod výpočtovej techniky do vlastníctva Odb.: Obec Čučma
Dod.: DataCentrum
MC21102021 vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Čučma
Dod.: webex.digital s.r.o.
1272 €
22/10/2021 Oprava strechy Domu smútku v Čučme Odb.: Obec Čučma
Dod.: STRECHY GAL, s.r.o.
14999.23 €
0000 spracovanie kompletnej dokumentácie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Čučma" Odb.: Obec Čučma
Dod.: TERRA GRATA
500 €
0000 Poskytnuté služby pre I.Szántóovú Odb.: Obec Čučma
Dod.: Seniormed n.o.
U1904/2014 zmena platobných podmienok Odb.: Obec Čučma
Dod.: MADE spol.s.r.o.
200 €
22/2021 umiestnenie reklamnej tabule s logom Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
200 €
3/2021 nájom nebytových priestorov Odb.: Miroslav Rosiar
Dod.: Obec Čučma
100 €
222103 zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia odelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
212103 zber, preprava, zhodnotenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
2/2021 kúpa pozemku Odb.: Obec Čučma
Dod.: Erika Hagovská
3.82 €
1/2021 kúpa pozemku Odb.: Erika Hagovská
Dod.: Obec Čučma
11.46 €
1/2021 audit účtovnej uzávierky, overenie výročnej správy za rok 2020 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
700 €
2304/2021 kvalifikované dôveryhodné služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0000 vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
3600 €
69/001/21 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
28210.35 €
0000 zmena obsahu Zmluvy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0000 príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z "program spolupráce Interreg V-A Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0000 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
Generované portálom Uradne.sk
(43.29 kb)
(452.32 kb)
(1319.78 kb)
(482.38 kb)