Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
51/2017 Projekt pred dokončením stavby Vodovod Čučma-rozvodná sieť Zuzana Kintšerová
0.00 €
50/2017 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
668.00 €
49/2017 MŠ - učebné pomôcky TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
85.00 €
48/2017 Trampolína s držiakom inSPORTline s.r.o.
68.60 €
47/2017 Plastové stoličky 5 ks Nomiland s.r.o.
56.00 €
46/2017 hračky pre predškolákov Kimani s.r.o.
45.00 €
45/2017 oprava vodovodu v byte 263/7 Jozef Krištók - Čisodka
150.00 €
44/2017 znalecký posudok - pozemky pri bytovom dome Ing.Dionýz Dobos
70.00 €
43/2017 konzola na 3 ks vlajky, 3 tyče, 3 vlajky LIM PO,s.r.o.
100.00 €
42/2017 výmena okna a balkónových dverí v byte 264/5 LAMAR MB s.r.o.
600.00 €
41/2017 oprava kanalizácie v materskej škole EBEN RV, s.r.o.
0.00 €
40/2017 zemné práce v areály materskej školy Peter Dely
950.00 €
39/2017 koberec 2 m šírka 8 m Floorwood.cz a.s.
140.00 €
38/2017 geodetické zameranie vyhotovenia stavby obecného vodovodu Hrdlička - Slovakia s.r.o.
990.00 €
37/2017 vodomerné šachty PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o.
500.00 €
36/2017 dezinsekcia sršnieho hniezda v bytovke DESKOS plus - Ing. Oskar Lörinc
120.00 €
35/2017 kontrola hasiacich prístrojov BTS TATRY, s.r.o.
470.00 €
34/2017 úprava miestnych komunikácií autobagrom Mezei Benjamín
300.00 €
33/2017 verejné obsatarávanie "Rekonštrukcia kultúrno - spoločenského centra " Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
300.00 €
32/2017 rúra PE korugovaná 0,87 m PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o.
75.00 €
31/2017 kamenivo fr. 0/32 t + doprava Peter Dely
0.00 €
30/2017 stravné lístky 195 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
780.00 €
29/2017 poskytnutie reklamy Invesco CHS, s.r.o.
60.00 €
28/2017 rúry voda,elektrospojka, vavrt.sedlo SUNOB Capital,s.r.o.
3200.00 €
27/2017 pozornosť detí v materskej škole - námety a aktivity RAABE Slovensko, s.r.o.
19.00 €
26/2017 mobilný telefón Huawei Y3 ii Elektrosped, a.s.
88.80 €
25/2017 Stravné lístky 181 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
724.00 €
24/2017 vytýčenie sieti Slovak Telekom
0.00 €
23/2017 vytýčenie plynárenských zariadení SPP, a.s.
0.00 €
22/2017 Šmýkačka KBT 3,0 m S-line - 1 ks BPP s.r.o.
70.00 €
21/2017 Oprava komínov v bytovom dome INOVA - KER, s.r.o.
800.00 €
20/2017 Drevo na vatru Lesopartner, spol. s r.o.
200.00 €
19/2017 Zemné práce s traktorbagrom - terénne úpravy Dušan Piater
300.00 €
18/2017 Verejné obstarávanie na zákazku "Čučma - obecný vodovod - 2.stavba, rozvodná sieť". Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
250.00 €
17/2017 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
388.00 €
16/2017 Vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie parciel v okolí bytového domu Hrdlička - Slovakia s.r.o.
672.00 €
15/2017 Vytýčenie trasy obecného vodovodu v dĺžke trasy 870 m Hrdlička - Slovakia s.r.o.
420.00 €
14/2017 Materská škola - oprava vodovodu Vodamax-František Sudimák
40.00 €
13/2017 Projekt terénnych úprav PRO-POLY, Ing.arch. Ján Rusnák
300.00 €
12/2017 Projektová dokumentácia ústredného vykurovania za objekt "Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Čučma. TZB projekt Poprad
350.00 €
11/2017 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
544.00 €
10/2017 Výspravka stien a vymaľovanie chodieb v BD INOVA - KER, s.r.o.
700.00 €
9/2017 Revízia komínových prieduchov pre plynné palivo v bytovom dome - 4 ks Duck Marek - KOMINÁRSTVO
82.00 €
8/2017 Vypracovanie žiadosti formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2017 EPIC Partner a.s.
500.00 €
7/2017 Kanalizačná prípojka bytového domu v Čučme VVS, a.s.
200.00 €
6/2017 Stravné lístky - 117 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
468.00 €
5/2017 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia na cestu III/067005 na základe projektovej dokumentácie. Útvar dopravného inžinierstva s.r.o.
250.00 €
4/2017 Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čučma URBAN studio s.r.o.
3500.00 €
3/2017 Stravné lístky - 114 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
456.00 €
2/2017 Servisné práce v bytovom dome, materskej škole a v kultúrnom dome. Ladislav MOLNÁR
0.00 €
1/2017 Zimná údržba miestnej komunikácie podľa dohody na rok 2017 Správa ciest KSK
0.00 €
40/2016 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
480.00 €
39/2016 oprava vonkajších tepelných izolácií v byte 264/8 Ladislav Mészner
200.00 €
38/2016 terénne úpravy na cintorínskej ceste s traktorbagrom Dušan Piater
540.00 €
37/2016 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
524.00 €
36/2016 projekt skutočného vyhotovenia stavby Valbek s.r.o.
1500.00 €
35/2016 Stravné lístky - 131 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
524.00 €
34/2016 toner OKI C321 - 3 ks Miroslav Šimášek - MSdata
130.00 €
33/2016 porealizačné zameranie stavby"Rekonštrukcia cestného mosta v Čučme" Ing. Alexander Palcsó - GEOMER
200.00 €
32/2016 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
440.00 €
31/2016 deratizácia a desincekcia obecných priestorov DS a COS DESKOS plus - Ing. Oskar Lörinc
300.00 €
30/2016 žalúzie do materskej školy A.M.PLAST Plus s.r.o.
70.00 €
29/2016 oprava kosačiek Ladislav Bernáth - LABER
310.00 €
28/2016 oprava omietok v MŠ Peter Zakhar
160.00 €
27/2016 preprava účinkujúcich na Dní obce Eurobus, a.s.
0.00 €
26/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
372.00 €
25/2016 Stravné lístky - 138 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
552.00 €
24/2016 Edukačný materiál pre predškolákov v počte 9 ks IGLI design, s.r.o.
45.00 €
23/2016 Náučný plagát pre deti IGLI design, s.r.o.
20.00 €
22/2016 Odborné publikácie Wolters Kluwer s.r.o.
23.99 €
21/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
584.00 €
20/2016 Poradenská činnosť v rámci prípravy prác "Asfaltovanie MK" Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
19/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
18/2016 Odrážadlo "Lifefit Bambíno 12", červené - 1 ks a odrážadlo "Brother Lion", modrá - 1 ks Elektrosped, a.s.
0.00 €
17/2016 Verejné obstarávanie - rekonštrukcia cestného most Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
16/2016 Výrub stromov Alexander Szántó
0.00 €
15/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
14/2016 Údržbárske práce v bytovom dome v Čučme 264 byt č.6 INOVA - KER, s.r.o.
0.00 €
13/2016 Dodanie ozvučovacej techniky Viktor Kerekeš - VIDIKON
0.00 €
12/2016 Laminovací stroj a fólia laminovacia Andrej Lučenič - CAR LINE
0.00 €
11/2016 Detský paplón a vankúš TOMI LUX v počte 9 ks Ing. Erika Hanuliaková
0.00 €
10/2016 Detský paplón a vankúš TOMI LUX v počte 15 ks Ing. Erika Hanuliaková
0.00 €
9/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
7/2016 Krovinorez FS STIHL na splátky Ladislav Bernáth - LABER
0.00 €
6/2016 Služby autožeriavom AD20 EX TRANS, s.r.o.
0.00 €
5/2016 Pečiatky Pečiatky - vizitky s.r.o.
0.00 €
4/2016 Servisné práce v bytovom dome, materskej škole a v kultúrnom dome Ladislav MOLNÁR
0.00 €
3/2016 Vlajky SR, EU, obecná v počte po 1 ks LIM PO,s.r.o.
0.00 €
2/2016 Projektová činnosť a verejné obstarávanie k projektu "Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Čučma" Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
100.00 €
1/2016 Zimná údržba miestnych komunikácií a posypový materiál Správa ciest KSK
0.00 €
36/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
35/2015 Laboratórne rozbory Mikrolab,s.r.o
0.00 €
34/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
33/2015 Zemné práce s autobagrom Čučma - Stará dedina AGROSTAV Rožňava
0.00 €
32/2015 Príprava žiadosti "Program obnovy dediny 2016" Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
31/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
30/2015 Výmena nefunkčného uzáveru a oprava poškodeného vodovodného potrubia Csaba Tóth
0.00 €
29/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
28/2015 Oceľové rošty O.M.D.KOVO spol. s.r.o. Rožňava
0.00 €
27/2015 Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Richard Krajčík - Fenix
0.00 €
26/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
25/2015 Vyhotovenie geometrického plánu Irena Zubriczka - GEOTRON
0.00 €
24/2015 Poradenská činnosť v rámci projektu Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
23/2015 Priebežná oprava a údržba kosačiek Bartha Ondrej, BB servis
0.00 €
22/2015 Vyhotovenie výškopisu a polohopisu Ing. Alexander Palcsó - GEOMER
0.00 €
21/2015 Rozpočet k projektu Valbek s.r.o.
0.00 €
20/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
19/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
18/2015 Spracovanie projektovej dokumentácie Valbek s.r.o.
0.00 €
17/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
16/2015 Tapetovanie v dome smútku ČARO - RV s.r.o.
0.00 €
15/2015 Aktualizácia smernice o verejnom obstarávaní Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
0.00 €
14/2015 Kontrola a oprava hasiacich zariadení Mikuláš Feješ-servis hasiacich zariadení
0.00 €
13/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
12/2015 Hydrologické údaje Slovenský hydrometeorologický ústav
0.00 €
11/2015 Inštalácia softwaru CompAct s.r.o.
0.00 €
10/2015 Servis a revízia kotlov Ladislav MOLNÁR
0.00 €
9/2015 Kancelárske kreslo Peter Bollo - DOMUS
0.00 €
8/2015 Klasické detské ležadlo Drevokom Slovakia s.r.o.
0.00 €
7/2015 Žľabový systém na MŠ Čapo Norbert - NV STRECHY A ODKVAPY
0.00 €
6/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
5/2015 Svietidlá na ihrisko Baterie Centrum SK, s.r.o.
0.00 €
4/2015 Preklopenie programov Asseco MADE spol.s.r.o.
0.00 €
3/2015 Termos 5l Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI
0.00 €
2/2015 Laboratórne rozbory Mikrolab,s.r.o
0.00 €
1/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
504.00 €
46/2014 Pranie obrusov KEDO Kelemen Vladimír
0.00 €
45/2014 Daňové tlačivá CONNET - Marczibál Zsolt
0.00 €
44/2014 Sveteľné reťaze Profi dekor s.r.o.
0.00 €
43/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
42/2014 Odborné posúdenie poškodenej krytiny Ing.Dionýz Dobos
0.00 €
41/2014 Dodávka o montáž okien v BD HEVESTHERM SLOVENSKO s.r.o.
0.00 €
40/2014 Servis a revízia kotlov Ladislav MOLNÁR
0.00 €
39/2014 Struna do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
0.00 €
38/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
37/2014 Oprava strechy Pavol Šivec
0.00 €
36/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
35/2014 Spracovanie a vyhotovenie TTP Ing. Marcela Pitoňáková
0.00 €
34/2014 Oprava a údržba krovinorezu Bartha Ondrej, BB servis
0.00 €
33/2014 Farby na zábradlie k BD COLORINEX s.r.o.
0.00 €
32/2014 Oprava auta Citroen AUTOSTOP RV, s.r.o.
0.00 €
31/2014 Oprava Multikár VAPAL s.r.o.
0.00 €
30/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
500.00 €
29/2014 Mechanizmi k záchranným prácam počes povodní B.L.B.SPED s.r.o.
0.00 €
28/2014 Prečistenie kanalizačného potrubia VVS, a.s.
0.00 €
27/2014 Prečistenie kanalizačného potrubia VVS, a.s.
0.00 €
26/2014 Oprava verejného rozhlasu Viktor Kerekeš - VIDIKON
0.00 €
25/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach Štefan Šimon
0.00 €
24/2014 Prečistenie kanalizačného potrubia VVS, a.s.
0.00 €
23/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach Pro-Forest s.r.o.
0.00 €
22/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach Mezei Benjamín
0.00 €
21/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach Danko Róbert
0.00 €
20/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach EX TRANS, s.r.o.
0.00 €
19/2014 Hutný materiál k záchranným prácam Proventus ML, s.r.o.
0.00 €
18/2014 Piesok na záchranné práce pri povodniach Palivá a stavebniny, a.s.
0.00 €
17/2014 Guľatiny na záchranné práce pri povodniach Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
0.00 €
16/2014 Poskytnutie ťažkej techniky k záchranným prácam pri povodniach GAROMI-Gabriel Matejko
0.00 €
15/2014 Betónová zmes k spevneniu oporných múrov pri povodniach Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
0.00 €
14/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
460.00 €
13/2014 Betónová zmes B15 Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
300.00 €
12/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
428.00 €
11/2014 Vykonanie opráv po škodovej udalosti MONTMAL-Matej Lázár
0.00 €
10/2014 Vlajky LIM PO,s.r.o.
0.00 €
9/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
8/2014 Kontrola a oprava hasiacich zariadení Mikuláš Feješ-servis hasiacich zariadení
0.00 €
7/2014 Oprava kábla ponorného čerpadla PUMPS - Ing.Bakalár Daniel
0.00 €
6/2014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
5/2014 Vyhotovenie geometrického plánu Irena Zubriczka - GEOTRON
0.00 €
7/2014 Práce s traktorom podľa potrebyv priebehu roka 2014 GAROMI-Gabriel Matejko
0.00 €
3/2014 Práce s plošinou M.R.Monika Répássyová
0.00 €
2/2014 Týždenník - Vasárnap Petit Press, a.s. divízia
0.00 €
1/2014 Laboratórne rozbory odpadovej vody Mikrolab,s.r.o
0.00 €
20/2013 Časopis Gömörország na rok 2013 Gemer-malohontský muzeálny spolok
0.00 €
19/2013 Prečistenie kanalizačného potrubia VVS, a.s.
0.00 €
18/2013 Autobusová preprava Eurobus, a.s.
0.00 €
17/2013 Betónová zmes na opravu mosta Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
0.00 €
16/2013 Práce z mechanizmami EX TRANS, s.r.o.
0.00 €
15/2013 Stavebný materiál podľa potreby v pirbehu roka 2013 BAGIRA - Agnesa Badinová
0.00 €
14/2013 Stanovenie všeobecnej hodnoty mestských parciel pri bytovom dome Ing.Dionýz Dobos
0.00 €
13/2013 4 ks kobercov s obšitím do MŠ DIEGO - Árpád Jónás
239.52 €
12/2013 oprava kosačiek Záhradná a lesná technika - Ladislav Bernáth
200.00 €
11/2013 Oprava multikáry WEXIM TRUCK s.r.o.
120.00 €
10/2013 Zameranie mestských a SPF parciel GEODÉZIA ROŽŇAVA, s.r.o.
600.00 €
9/2013 Oprava a údržba miestného rozhasu Viktor Kerekeš - VIDIKON
0.00 €
8/2013 Dodávka stravy do MŠ Školská jedáleň pri ZŠ
0.00 €
7/2013 Oprava svietidiel verejného osvetlenia Ján Farkašovský- obch.-servisné služby
120.00 €
(13.02 kb)
(43.29 kb)
(172.8 kb)

(0 b)
(200.56 kb)
(27.5 kb)
(30 kb)

Dotazník
(256.68 kb)
(107.93 kb)
(83.45 kb)
(78 kb)
(101.13 kb)
(166.06 kb)
(452.32 kb)
(217.18 kb)
(195.4 kb)
(737.2 kb)
(177.17 kb)
(168.41 kb)
(156.91 kb)
(151.62 kb)
(248.38 kb)
(425.54 kb)
(172.07 kb)
(125.82 kb)
(196.2 kb)

(0 b)

(0 b)
(388.31 kb)

(0 b)
(146.74 kb)
(143.43 kb)
(122.91 kb)
(131.73 kb)
(227.48 kb)
(130.48 kb)
(198.46 kb)
(119.55 kb)
(132.77 kb)
(175.79 kb)
(121.19 kb)
(253.81 kb)
(120.3 kb)
(171.05 kb)
(194.41 kb)
(160.63 kb)
(224.01 kb)
(74.38 kb)
(994.24 kb)

(0 b)
(1900.23 kb)
(191.73 kb)
(201.34 kb)
(10.31 kb)
(275.86 kb)
(172.61 kb)
(179.54 kb)
(187.97 kb)
(129 kb)
(177.96 kb)
(167.95 kb)
(170.31 kb)
(170.31 kb)
(204.15 kb)
vv
(51.5 kb)
(238.95 kb)
(250.53 kb)
(202.15 kb)
(199.19 kb)
(254.63 kb)
(1319.78 kb)
(45.5 kb)
(72.5 kb)
(71 kb)
(212.59 kb)
(200.07 kb)
kandidati
do volieb zast.
(1077.34 kb)
(255.66 kb)