Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 206)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
69/001/21 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
28210.35 €
0000 zmena obsahu Zmluvy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0000 príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z "program spolupráce Interreg V-A Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0000 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
KRHZ-KE-VO-702/2020 bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
02 10 03 úprava cien za poskytované služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0000 dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Čučma
Dod.: Miroslava Kočišová
100 €
0000 dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Čučma
Dod.: Judita Kassaiová
100 €
0000 poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Čučma
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
162 €
0000 odber BO Odb.: Obec Čučma
Dod.: RAMEKO, s.r.o.
0000 audit účtovnej uzávierky, overenie výročnej správy za rok 2020 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
700 €
01 vypožičanie tabletu a SIM karty k SODB 2021 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0000 aktivácia SIM karty Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovak Telekom
0 €
0000 poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
280 €
27/POD-808/20 poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000 €
0000 predaj pozemku Odb.: Vladimír Kelemen
Dod.: Obec Čučma
5.49 €
7/2020 nájom bytu Odb.: Lucia Csehová
Dod.: Obec Čučma
138.79 €
6/2020 príspevok do garančného fondu Odb.: Lucia Csehová
Dod.: Obec Čučma
737.04 €
24ZVS 0000029094U pripojenie zariadenia Odb.: Obec Čučma
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
5/2020 Budovanie doplnkovej infraštruktúry na náučnom chodníku Banská cesta v obci Čučma - Altánok 2 Odb.: Obec Čučma
Dod.: ERTIX s.r.o.
5982.97 €
Generované portálom Uradne.sk
(43.29 kb)
(452.32 kb)
(1319.78 kb)
(482.38 kb)