Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č. 6 zvyšovanie cien Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
1/2019 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
0000 príspevok do garančného fondu Obec Čučma
0.00 €
16/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
15/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
14/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
13/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
12/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
11/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
10/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
9/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
8/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
7/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
6/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
5/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
4/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
3/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
2/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
1/2018 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
0000 príspevok do garančného fondu Obec Čučma
0.00 €
0000 príspevok do garančného fondu Obec Čučma
0.00 €
0000 príspevok do garančného fondu Obec Čučma
0.00 €
0000 činnosť centier voľného času Mesto Rožňava
0.00 €
0000 poskytnutie verejných služieb Slovak Telekom
0.00 €
0000 spracovanie osobných údajov MADE spol.s.r.o.
0.00 €
972/2018/UZ poskytnutie úveru Všeobecná úverová banka, a.s.
50000.00 €
2/2018 kúpa pozemku PaedDr. Erika Hagovská
11.46 €
1/2018 predaj pozemku Obec Čučma
3.82 €
01/08/2018 Oprava miestnej komunikácií v obci Čučma SANAS-Ing. Dana Prcuchová
65361.26 €
8019250312 limit poistného plnenia Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
129.00 €
0000 elektronické zasielanie dokumentov Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
0000 audit účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
600.00 €
0000 systém triedeného zberu NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
0000 elektronické zasielanie dokumentov Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
0000 finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Mesto Rožňava
87.00 €
0000 Ukončenie realizácie stavby RP - Invest, s.r.o.
0.00 €
123785 08U02 Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Environmentálny fond
0.00 €
20/09/2017/Šr výkon technického /stavebného/ dozoru Ing. Ján Šramko
950.00 €
123785 08U02 poskytnutie podpory formou dotácie Environmentálny fond
110000.00 €
00000 Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra RP - Invest, s.r.o.
115789.48 €
4/2017 Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra RP - Invest, s.r.o.
173361.37 €
000000 Čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
497/56/2017/IÚ dodávka a montáž potrubia pre rozvodné uličné rady VVS, a.s.
0.00 €
3/2017 Zemné práce pri výstavbe vodovodu Peter Dely
19800.00 €
3/2017 audit účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
600.00 €
2/2017 Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Čučma URBAN studio s.r.o.
0.00 €
1917 mobilný výkup papiera a lepenky a jedlých olejov a tukov Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
0000 poskytovanie verejnej služby Slovak Telekom
0.00 €
0000 poskytnutie verejných služieb Slovak Telekom
0.00 €
22/POD.ZKŽP2-76/16 poskytnutie dotácie z environmentálneho fondu Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
03/002/16 Poskytnutie úveru Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
03/002/16 Vydanie a vystavenie blankozmenky Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
03/054/07 Úver Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
1 Rekonštrukcia cestného mosta v Čučme INOVA - KER, s.r.o.
30341.47 €
0000 zriadenie účtu Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
22/POD-ZKŽP2-76/16 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Slovenská agentúra životného prostredia
5495.46 €
79/2016-CS Spevnené plochy v obci Čučma Inžinierské stavby, a.s.
38375.50 €
0000 Kúpa pozemku Alexander Puškáš
136.50 €
0000 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
0000 Manažment verejného obstarávateľa projektu EPIC Partner a.s.
1250.00 €
06022016 Vyhotovenie žiadosti "Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020" EPIC Partner a.s.
1250.00 €
11-412241 Poistenie majetku Union poisťovňa, a.s.
665.04 €
2016 Rekonštrukcia cestného mosta v Čučme INOVA - KER, s.r.o.
53421.22 €
1/2016 audít účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
0.00 €
1610358 v zmysle autorského zákona Slovgram
0.00 €
16/43/054/131 Poskytnutie finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
16/43/52a/47 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
0000 Nakladanie s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
1/2016 Prenájom skladových priestorov Obec Čučma
0.00 €
0220160016 Nájom pozemku Slovak Telekom
0.00 €
24ZVS0000381048K Pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
KRH-KE-964/2015 vypožičanie prebytočného hnuteľného majetku Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
15/43/012/140 zabezpečenie a vykonanie menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
15/43/010/75 pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
18/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
17/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
16/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
15/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
14/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
13/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
12/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
11/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
10/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
9/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
8/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
7/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
6/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
5/2016 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
4/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
3/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
2/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
1/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
2015 Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie Mesto Rožňava
0.00 €
1 zľava vo výške 3 % RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
1-19572262189 Gigaset A220 Slovak Telekom
9.90 €
1 Vykonanie pracovnej zdravotnej služby Anastázia Hajdúková
0.00 €
ZLP-2014-0398/OPIS Poskytnutie služby DataCentrum
0.00 €
021003 Úprava cien za poskytnutie služby Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
131403 Úprava cien za poskytnutie služby Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
5/2014 Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Mesto Rožňava
360.00 €
U1904/2014 Poskytnutie programového vybavenia MADE spol.s.r.o.
0.00 €
1015/2014 Predaj nehnuteľnosti Viera Kálmanová
1160.00 €
4/2014 Prenájom budovy Obec Čučma
200.00 €
0998/3030/2014 Kúpa 15 ks demontovaných betónových pätiek Východoslovenská distribučná, a.s.
15.00 €
5720078365 poistenie elektronických zariadení Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
3/2014 audít účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
600.00 €
131403 Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
2/2014 prenájom budovy Obec Čučma
100.00 €
30116/26120130025 Realizácia Národného projektu pod názvom "Aktivizujúce metódy vo výchove" Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
235/2014 audít účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
0.00 €
1 Výpožička odvlhčovacieho zariadenia Diecézna Charita Rožňava
0.00 €
č.1 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd VVS, a.s.
0.00 €
1/2014 Činnosť centier voľného času Mesto Rožňava
248.00 €
1082/2013 Činnosť centier voľného času Mesto Rožňava
99.20 €
5/2013 Predaj motorového vozidla Obec Čučma
600.00 €
4/2013 Prenájom priestorov Obec Čučma
300.00 €
A2849356 Poskytovanue verejných služieb Orange Slovensko a.s.
29.99 €
3 Podnájom nehnuteľnosti Mesto Rožňava
16.00 €
1215256 Zvukovo-obrazový záznam Slovgram
67.00 €
3/2013 Drevná hmota Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
77.88 €
2/2013 audit Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
1/2013 Prenájom priestorov Obec Čučma
300.00 €
18 Nájom bytu Obec Čučma
63.94 €
17 Nájom bytu Obec Čučma
84.77 €
16 Nájom bytu Obec Čučma
140.56 €
15 Nájom bytu Obec Čučma
140.50 €
14 Nájom bytu Obec Čučma
138.79 €
13 Nájom bytu Obec Čučma
142.14 €
12 Nájom bytu Obec Čučma
140.42 €
11 Nájom bytu Obec Čučma
129.18 €
10 Nájom bytu Obec Čučma
127.69 €
9 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
8 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
7 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
6 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
5 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
4 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
3 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
2 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
1 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
706/2012 Poskytovanie stravy Škol.jedáleň pri MŠ
0.00 €
206/2012 Oprava zvonice Aladár Horváth
16650.53 €
2012/409 Vypožičanie poľnej postele Ministerstvo obrany,Úrad pre investície a akvizície
0.00 €
705/2012 Dohoda o poskytovaní stravy Mesto Rožňava- Škol.jedáleň
0.00 €
100747645ZoP Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
100747650ZoP Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 2 Doplnky k zásadám hospodárenia s majetkom mesta Mesto Rožňava
5.56 €
1865/2012-RU18/19343 Oprava zvonice Košický samosprávny kraj
16650.63 €
6 569 090 634 Zákonné poistenie KOOPERATIVA,poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group agentura Košice
105.30 €
6 569 117 438 Poistenie čelného skla KOOPERATIVA,poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group agentura Košice
39.69 €
1 Tábor dobrovoľníckej práce INEX Slovakia-občianske združenie
0.00 €
03/054/07 Dodatok Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
6569052910 Havarijné poistenie motorových vozidiel KOOPERATIVA,poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group agentura Košice
213.84 €
ZT-150312-001 vytvorenie webovej stránky, domény, webhostingu Webex media,s.r.o.
0.00 €
UVSR-69/2012 Zmluva o poskytnutie dotácie na centrum obecných služieb Úrad vlády Slovenskej Republiky
9860.00 €
(43.29 kb)
(452.32 kb)
(1319.78 kb)
(482.38 kb)