Faktúry


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2937)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23VF00122 toner, oprava tlačiarne Odb.: Obec Čučma
Dod.: CompAct s.r.o.
96.80 €
230045 porealizačné zameranie vodovodu (etapa 1-3) Odb.: Obec Čučma
Dod.: Hrdlička - Slovakia s.r.o.
102 €
0052023 dekontaminácia chladiaceho zariadenia - DS Odb.: Obec Čučma
Dod.: Peter Fejér-F§T
89 €
621041992 nájomné za prenájom pozemkov Odb.: Obec Čučma
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ
44.68 €
1562300137 zber a likvidácia komunálneho odpadu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
1 369.66 €
7294555513 elektrina - verejné osvetlenie Odb.: Obec Čučma
Dod.: VSE
355.99 €
VF00162023 rozbor vody z ČOV Odb.: Obec Čučma
Dod.: PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
71.52 €
7292956007 elektrina - dodávka a distribúcia - MŠ Odb.: Obec Čučma
Dod.: VSE
146.66 €
8322065149 telefón Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovak Telekom
64.31 €
72023 dodané obedy pre deti v MŠ Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovenský červený kríž
6.50 €
62023 dodané obedy pre deti v MŠ Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovenský červený kríž
68 €
20230028 režijné náklady detí Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
292.80 €
20230027 vyúčtovanie skutočne odobratých jedál Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
40.30 €
8424114062 elektrina - dodávka a distribúcia - BD Odb.: Obec Čučma
Dod.: VSE
78 €
842423775 elektrina - dodávka a distribúcia - OcÚ Odb.: Obec Čučma
Dod.: VSE
490 €
4430757173 zemný plyn - OcÚ Odb.: Obec Čučma
Dod.: VSE
428.10 €
4430756880 zemný plyn - MŠ Odb.: Obec Čučma
Dod.: VSE
623.20 €
52023 rozvoz stravy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovenský červený kríž
230.16 €
330230040 preprava žiakov Odb.: Obec Čučma
Dod.: Eurobus, a.s.
20 €
7311001401 Stravné lístky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Up Déjeuner, s.r.o.
379.80 €
Generované portálom Uradne.sk