Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu:

        Predseda - Szabolcs Szőllős 

        Členovia -  Mgr. Ingrid Kelemenová

                        -  Ing. Rút Máziková

                        -  Erik Olejník

                        -  Eduard Rosiar

* Komisia na vybavovanie sťažností:                       

       Predseda - Ing. Rút Máziková

       Členovia  - Mgr. Ingrid Kelemenová

                        - Eduard Rosiar

* Komisia kultúry, školstva a sociálnych vecí:

        Predseda -  Mgr. Ingrid Kelemenová

          Členovia  - Erika Hagovská

                           - Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD.

* Komisia stavebná a verejného poriadku:

        Predseda - Eduard Rosiar             

        Členovia  -  Erik Olejník

                      -  Szabolcs Szőllős