Kontakty

Toto webové sídlo www.obeccucma.sk spravuje Obec Čučma je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Čučma 

Adresa:
Obecný úrad Čučma 
Čučma 47
048 01 Rožňava

IČO: 00 594 831

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Rožňava 
Región: Horný Gemer 
Počet obyvateľov: 649 
Rozloha: 1169 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1300 

Všeobecné informácie: obecny.urad@obeccucma.sk
Podateľňa: obecny.urad@obeccucma.sk
Starosta: Tel.: 0915 938 720,
E-mail: alexander.szollos@obeccucma.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecny.urad@obeccucma.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58 732 57 80
Tel.: 0918 860 953

E-mail: obecny.urad@obeccucma.sk
E-mail: tatianabukovinszka@obeccucma.sk
E-mail: judita.kassaiova@obeccucma.sk

Kompetencie:
Obec Čučma je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Čučma je zriadený na Miestnom úrade vMesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk