Samospráva

Adresa úradu:
Obec Čučma
Čučma č. 47
048 01 Rožňava

Telefón: +421 58 732 57 80
Mobil: 0915938720

E-mail: obecny.urad@obeccucma.sk

Starosta obce:

 • Alexander SZŐLLŐS

Zástupca starostu:  

 • Mgr. Lörinčíková Silvia, PhD.

Poslanci OZ:

 • Bernáthová Eva
 • Brunaczki Jozef
 • Rosiar Eduard
 • Szőllős Szabolcs
 • Ondrej Marián
 • Tóbis Michaô

Hlavný konrolór:

 • Helena Vanyová

Zamestnanci obce:

 • Tatiana Bukovinszká
 • Judita Kassaiová

Materská škola:

 • riaditeľka: Bc. Kočišová Miroslava
 • učiteľka: Turzáková Erika
 • nepedagogický pracovník: Irena Letanovská