Samospráva

Adresa úradu:
Obec Čučma
Čučma č. 47
048 01 Rožňava

Telefón: +421 58 732 57 80
Mobil: 0915 938 720

E-mail: obecny.urad@obeccucma.sk

Starosta obce:

 • Alexander SZŐLLŐS

Zástupca starostu:  

 • Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD.

Poslanci OZ:

 • Erika Hagovská
 • Mgr. Ingrid Kelemenová
 • Ing. Rút Máziková
 • Erik Olejník
 • Eduard Rosiar
 • Szabolcs Szőllős

Hlavný konrolór:

 • Helena Vanyová

Zamestnanci obce:

 • Tatiana Bukovinszká
 • Judita Kassaiová

Materská škola:

 • riaditeľka: Bc. Miroslava Kočišová
 • učiteľka: Erika Turzáková
 • nepedagogický pracovník: Irena Letanovská