Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 299)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZM Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
č. 5190056702 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
42.75 €
NJ HM 2/2024 uloženie ľudských ostatkov Odb.: Mgr. Iveta Strukanová
Dod.: Obec Čučma
30 €
Dodatok č. 1 Podmienky poskytnutia finančného príspevku a účel použitia Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Čučma
70 €
ZM/1 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
NJ/1 prenájom vestibulu kultúrneho domu Odb.: Marta Domiková
Dod.: Obec Čučma
15 €
Dodatok č.3 k Zmluve č. 11 22 03 komplexný a odplatný výkoin odpadového hospodárstva Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
Dodatok č.2 k Zmluve č. 22 21 03 úprava vzťahu vo veci vykonávania zberu a zabezpečenia oddelene zbieraných zložiek Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
č. 5/2024 výpožička zbierkových predmetov Odb.: Obec Čučma
Dod.: Banícke múzeum v Rožňave
100 €
NJ/13 prenájom vestibulu kultúrneho domu Odb.: Bc. Lucia Szőllős
Dod.: Obec Čučma
38 €
Generované portálom Uradne.sk