Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 286)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č. 23/43/010/112 menšie obecné služby v rozsahu 32 hodín Odb.: Obec Čučma
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
NJ/9 prenájom vestibulu kultúrneho domu Odb.: Mgr. Tibor Bernáth
Dod.: Obec Čučma
30 €
NJ/8 prenájom vestibulu kultúrneho domu Odb.: Roman Ondrej
Dod.: Obec Čučma
17 €
NJ/7 prenájom vestibulu kultúrneho domu Odb.: Martina Matejková
Dod.: Obec Čučma
34 €
NJ/6 prenájom vestibulu kultúrneho domu Odb.: Peter Helmeczy
Dod.: Obec Čučma
19 €
5190056700 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
38 €
č. 5/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Júlia Lovasová
Dod.: Obec Čučma
10 €
č. 23/43/054/1577 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Čučma
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
686.40 €
00 Dodať ovocie a zeleninu a výrobky z nich Odb.: Obec Čučma
Dod.: HOOK, s.r.o.
0 €
č. ID/151/2023 Poskytnutie dotácie na projekt "&vybudovanie altánku na náučnom chodníku v obci Čučma" Odb.: Obec Čučma
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 500 €
36561/2023 darovanie finančných prostriedkov v hodnote 600 EUR Odb.: Obec Čučma
Dod.: Nadácia Pontis
600 €
D/0000 určenie a zriadenie spoločného školského obvodu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
0 €
č. 5 prenájom suterénu Kultúrneho domu a sociálnych zariadení Odb.: Oľga Grundzová
Dod.: Obec Čučma
50 €
25/2023 plocha za účelom umiestnenia jeho reklamnej tabule s logom Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
200 €
8/2023 audit účtovnej uzávierky, overenie výročnej správy za rok 2022 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
700 €
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/43/054/454 predkladanie evidencie dochádzky do prvého pracovného dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca Odb.: Obec Čučma
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
č. RA-SNCA/20199664 kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných crtifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Čučma
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
zo dňa 13.06.2016 popis systému triedeného zberu v obci platný od 1.1.2023 Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
č. 3/2023 uloženie ľudských ostatkov Odb.: Tibor Danko
Dod.: Obec Čučma
10 €
č. 4 prenájom suterénu Kultúrneho domu a sociálnych zariadení Odb.: Tibor Danko
Dod.: Obec Čučma
15 €
Generované portálom Uradne.sk