Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 253)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KRHZ-KE-VO-382/2022 súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
4/2022 nájom bytu Odb.: Martina Matejková
Dod.: Obec Čučma
84.77 €
3/2022 príspevok do garančného fondu Odb.: Martina Matejková
Dod.: Obec Čučma
389.05 €
KRHZ-KE-VO-647/2022 súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
11 22 03 Cenová špecifikácia prác a dodávok Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
č. 112203 odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
8/2022 audit účtovnej uzávierky, overenie výročnej správy za rok 2021 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
700 €
59/22 dopravné výkony pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Eurobus, a.s.
20 €
112203 komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
00002022/1 zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Odb.: Obec Čučma
Dod.: Up Déjeuner, s.r.o.
0 €
2/2022 lekárska posudková činnosť Odb.: Obec Čučma
Dod.: MUDr. Vladimír Drábik
15 €
69/001/21 deň splatnosti Termínovaného úveru 28.03.2023 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
19 495.85 €
21/2021 nájom nebytových priestorov Odb.: Izabella Rosiarová
Dod.: Obec Čučma
100 €
20/2021 nájom bytu Odb.: Ladislav Kotlarčík
Dod.: Obec Čučma
0 €
19/2021 nájom bytu Odb.: Michaela Danková
Dod.: Obec Čučma
0 €
18/2021 nájom bytu Odb.: Janette Sčisláková
Dod.: Obec Čučma
0 €
17/2021 nájom bytu Odb.: Ján Hatvaník
Dod.: Obec Čučma
0 €
16/2021 nájom bytu Odb.: Miroslav Rosiar
Dod.: Obec Čučma
0 €
15/2021 nájom bytu Odb.: Monika Herichová
Dod.: Obec Čučma
0 €
14/2021 nájom bytu Odb.: Anna Šomajová
Dod.: Obec Čučma
0 €
Generované portálom Uradne.sk