Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 259)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0605/2022/DZI/029 učebnice, materiál, pomôcky a softvér pre MŠ Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
0 €
2/2023 nájom nebytových priestorov Odb.: Michal Ondrej
Dod.: Obec Čučma
27 €
1/2023 prenájom suterénu Kultúrneho domu a sociálnych zariadení Odb.: Dionýz Jánošdeák
Dod.: Obec Čučma
60 €
22 21 03 zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
112203 č. Cenová špecifikácia prác a dodávok Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
ZLP-VT/2021-0085 prevod výpočtovej techniky do vlastníctva Odb.: Obec Čučma
Dod.: DataCentrum
100 €
KRHZ-KE-VO-382/2022 súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
4/2022 nájom bytu Odb.: Martina Matejková
Dod.: Obec Čučma
84.77 €
3/2022 príspevok do garančného fondu Odb.: Martina Matejková
Dod.: Obec Čučma
389.05 €
KRHZ-KE-VO-647/2022 súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
11 22 03 Cenová špecifikácia prác a dodávok Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
č. 112203 odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
8/2022 audit účtovnej uzávierky, overenie výročnej správy za rok 2021 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
700 €
59/22 dopravné výkony pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Eurobus, a.s.
20 €
112203 komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
00002022/1 zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Odb.: Obec Čučma
Dod.: Up Déjeuner, s.r.o.
0 €
2/2022 lekárska posudková činnosť Odb.: Obec Čučma
Dod.: MUDr. Vladimír Drábik
15 €
69/001/21 deň splatnosti Termínovaného úveru 28.03.2023 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
19 495.85 €
21/2021 nájom nebytových priestorov Odb.: Izabella Rosiarová
Dod.: Obec Čučma
100 €
20/2021 nájom bytu Odb.: Ladislav Kotlarčík
Dod.: Obec Čučma
0 €
Generované portálom Uradne.sk