Oznamy škola

Materská škola:

  • riaditeľka: Bc. Kočišová Miroslava
  • učiteľka: Turzáková Erika
  • nepedagogický pracovník: Irena Letanovská

Adresa:   Čučma 172, 048 01 Rožňava

Kontakt:  058/734 57 90

e-mail:     materskaskolacucma@gmail.com