Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 287)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2023 čistenie kanalizácie Odb.: Obec Čučma
Dod.: VVS, a.s.
122.27 €
1/2023 terénne úpravy pri ČOV Odb.: Obec Čučma
Dod.: EX TRANS, s.r.o.
204 €
9/2022 škodová udalosť - maľovanie bytu 264/7 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Pt bau s.r.o.
199.74 €
8/2022 mobilný zber elektroodpadu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0 €
7/2022 výkopové a zemné práce - kompostáreň Odb.: Obec Čučma
Dod.: BENAD s.r.o.
378 €
6/2022 vypracovanie cenového návrhu - odvádzanie a čistenie vody verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Čučma
Dod.: PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
480 €
5/2022 vyhotovenie projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Odb.: Obec Čučma
Dod.: MODUL, spol. s.r.o.
1 550 €
4/2022 hudobné vystúpenie 3.9.2022 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Csemadok Základná organizácia
350 €
3/2022 chodník MŠ - rekonštrukcia Odb.: Obec Čučma
Dod.: SzTEL s.r.o.
554.18 €
2/2022 komunikácie - odvodňovací žľab Odb.: Obec Čučma
Dod.: SzTEL s.r.o.
794.04 €
1/2022 zemné práce v areáli materskej školy Odb.: Obec Čučma
Dod.: MINIBAGER - Juraj Bernáth
150 €
43/2021 tlakové reproduktory SC 1130T Odb.: Obec Čučma
Dod.: RH SOUND, s.r.o.
570 €
42/2021 vyhotovenie odliatku erbu obce Odb.: Obec Čučma
Dod.: Farkas Gabriel
150 €
41/2021 vybavenie kolaudačného konania "Čučma- obecný vodovod" Odb.: Obec Čučma
Dod.: Bc. Monika Sivičeková
300 €
40/2021 sanácia obvodového muriva Odb.: Obec Čučma
Dod.: SzTEL s.r.o.
2 000 €
39/2021 poradenská činnosť pre verejné obstarávanie projektu "Oprava strechy Domu smútku" Odb.: Obec Čučma
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
300 €
38/2021 rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čučma - vypracovanie PD a žiadosti Odb.: Obec Čučma
Dod.: PTRK s.r.o.
1 000 €
37/2021 oprava miestnej komunikácie so súpravou TURBO Odb.: Obec Čučma
Dod.: Správa ciest KSK
1 000 €
36/2021 inžinierska činnosť Odb.: Obec Čučma
Dod.: GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o.
700 €
35/2021 práce uvedené v cenovej ponuke zo dňa 12.04.2021 Odb.: Obec Čučma
Dod.: GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o.
5 500 €
Generované portálom Uradne.sk