Oznam

 21.12.2022

O Z N A M

Týmto oznamujeme širokej verejnosti, že Obecný úrad v Čučme bude v dňoch 

22. a 23. decembra 2022

z technických príčin zatvorený.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >