Oznam MŠ

 01.07.2024

O z n a m

Prevádzka MŠ v Čučme je počas letných prázdnin t.j. od 01.07.2024 do 31.08.2024 prerušená.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >