Oznam o prevádzke MŠ

 27.10.2023

O z n a m

Obec Čučma ako zriaďovateľ materskej školy, oznamujeme zákonným zástupcom detí, že počas jesenných prázdnin v dňoch od 30.10 2023 /pondelok/ do 31.10.2023 /utorok/ bude prevádzka MŠ  p r e r u š e n á.

Riadna prevádzka bude pokračovať od 02.11.2023.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >