Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

 19.06.2024

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v  Č u č m e  na návrh vlastníka nehnuteľnosti podľa § 7 ods.1 písm.f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení

občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

zrušila dňom

18.06.2024

záznam trvalého pobytu občanom :

Klaudio  KAPURA,  nar. 13.09.1998

Kasandra KAPUROVÁ, nar. 06.01.2002

Klaudio  KAPURA, nar. 28.07.2020

Michal  KAPURA, nar. 07.06.2022

            Miestom nového trvalého pobytu menovaných je  obec  Č u č m a.

            V Čučme, dňa 19.06.2024

            Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 19.06.2024

           J.Kassaiová

           sp.č. OCÚČU-S2024/00178


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >