Pozvánka na 6. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov

 09.10.2023

Vážení seniori, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich opatrovatelia!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave Vás pozýva na 6. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Podujatie sa uskutoční 18.októbra 2023 od 7.30 hod. v Spoločenskej sále na Mestskom úrade v Rožňave na Šafárikovej ulici.

V programe podujatia sú pripravené informačné bloky o potrebách seniorov a o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia.

Počas podujatia budú prebiehať sprievodné aktivity zamerané na zdravie, pomoc v starobe a v chorobe, bezpečnosť, sociálnu oblasť, kultúru a krásu.

Súčasťou podujatia bude tanečná zábava, ktorá bude po skončení hlavného programu v predpokladanom čase od 13.30 hod. do 16.30 hod., na ktorú Vás srdečne pozývame. Pre účastníkov podujatia je zabezpečené občerstvenie a pre vopred nahlásených účastníkov tanečnej zábavy aj obed.

Vstup na podujatie a zábavu je bezplatný.

Prosíme seniorov, ktorí majú záujem zúčastniť sa aj na tanečnej zábave s obedom, aby svoj záujem nahlásili predsedovi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo svojej obci, alebo priamo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave na tel. čísle: 0905 439 276.

Termín na nahlásenie obeda je do 13.októbra 2023.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >