REFERENDUM 2023

 08.11.2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z.z., zverejnenom v Zbierke

zákonov Slovenskej republiky dňa 04.11.2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania

na sobotu 21.januára 2023.

Referendum sa koná v sobotu, 21 januára 2023 od 07:00 do 22:00 hod.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >