Verejná vyhláška - vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť vodnej stavby

 14.08.2023

V e r e j n á   v y h l á š k a

Obec Čučma, č. 47, 048 01 Rožňava - vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť vodnej stavby


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >