Vybudovanie altánku na náučnom chodníku v obci Čučma

 05.10.2023

TLAČOVÁ   SPRÁVA

k realizácií projektu

Názov programu:   Dotačný program ID/2023

Názov projektu:  " Vybudovanie altánku na náučnom chodníku v obci Čučma"

Číslo projektu:  ID/151/2023

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja:   https://web.vucke.sk/sk/

Prijímateľ projektu: Obec Čučma, 048 01 Čučma 47, www.obeccucma.sk

Cieľ projektu: Cieľom projektu je vybudovať 1 altánok na začiatku banského náučného chodníka v obci Čučma, časť Huta. Obec je pre svoj čistý vzduch  a zdravé prostredie už tradične obľúbeným východiskom pre pešie túry aj cyklotúry obyvateľov obce, ale aj obyvateľov mesta - iba 4 km vzdialeného okresného mesta Rožňava.

Dotácia:  1 500,00 €

Začiatok realitácie:  02.10.2023

Ukončenie realizácie:  31.10.2023

Náučný chodník na banskej ceste bol vytvorený v roku 2013 s cieľom prezentácie bohatej banskej histórie obce, siahajúcej až do stredoveku. Východiskom pre absolvovanie celej trasy je informačná tabuľa č. 1, umiesnená vedľa obecného bytového domu, kde žijú prevažne mladé rodiny s deťmi. Na celej trase v dĺžke cca 3 km absentuje zázemie - prístrešok, ktorý je nevyhnutný ako útočisko v prípade nepriaznivého počasia, alebo ako miesto edukácie pre žiadkov, ktorí si často volia za cieľ svojich školských výletov, odborných exkurzií, alebo iných pohybových aktivít práve Náučný chodník na banskej ceste. Uvedená lokalita je dobre prístupná z autobusovej zástavky Rožňavské kúpele a Čučma - Huta a je dostupná aj pre návštevníkov Rožňavskej doliny, resp. blízkeho Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera n.o.. Trasa náučného chodníka je pomerne členitá a miestami aj náročnejšia, bez adekvátnej možnosti oddychu čo spôsobuje problémy predovšetkým pre starších návštevníkov.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >