VZN č. 4/2023 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ so sídlom na území obce Čučma

 09.01.2024


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >