VZN č. 4/2023 o zrušení VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ so sídlom na území obce Čučma

 30.11.2023


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >