VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Čučma

 14.12.2022


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >