Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte vystavuje Obecný úrad občanovi na žiadosť.

Potrebujete

  • platný občiansky preukaz
  • občan v zastúpení predloží splnomocnenie s overeným podpisom

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Poplatok

  • 5,00 €