Prerušenie dodávky elektrickej energie

 02.08.2022

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa  12. augusta 2022 v čase od  10:30 hod. - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite Čučma - Huta

k prerušeniu distribúcie elektriny


Zoznam aktualít:

1 2 >