Schválenie RÚSES okresu Rožňava

 26.10.2022

Schválenie RÚSES okresu Rožňava

Schváleny dokument RÚSES okresu Rožňava je zverejnený na verejnej tabuli Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie a na webovej stránke https://www.minv.sk/?ruses-environmentalne-problemy. Do dokumentu možno nahliadnúť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Rožňava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava


Zoznam aktualít:

1 2 3 >