Vybavenie rybárskeho lístka

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Čučme na základe žiadosti fyzickej osoby. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Potrebujete

  • platný občiansky preukaz

Poplatky

  • týždenný rybársky lístok   1,50 €
  • mesačný rybársky lístok   3,00 €
  • ročný rybársky lístok         7,00 € 
  • trojročný rybársky lístok  17,00 €

Od poplatku sú oslobodené

  • žiaci a študenti stredných a vysokých skôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
  • osoby do 15 rokov

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Legislatíva

Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov