Zaujímavosti

Príroda tu vytvára výborné podmienky pre letnú ako aj zimnú turistiku. Obec ponúka svojim návštevníkom ubytovanie v turistickej chate pod Volovcom a na súkromí.

Každoročne sa tu usporadúva tradičný Novoročný výstup na Volovec. Zo stredu obce (kostolík vpravo) hore dolinou po hradskej okolo horárne (pri ústí Majerskej doliny) sa dostať k niekdajšiemu banskému závodu (autobus SAD). Tu do prava, sledujúc zelené značenie, na lesnú cestu, hore ňou až na plochý chrbát.

Chrbát pokračuje ďalej nenáročným, ale zdĺhavým stúpaním, po ktorom nasleduje ďalšie vľavom traverze vyúsťujúce na čistinke, kde sa zeleno značená cesta križuje s cestou opisujúcou vrstevnice. Tu začína zmiešaný les. Prechod do pásma ihličnatého lesa popri prameni oblúkom do ľava cesta privedie k turistickej chate, kde sa pred záverečným stúpaním dá občerstviť a najesť. Od chaty pokračuje úzky značený chodník zarastenou smrečinou, v závere strmo hore až k vrcholovému bralu (Skalisko). D´džka trasy je 7,5 km, pri prevýšení 928 m.

Mohutný, hôľnatý vrchol na hlavnom hrebeni Volovských vrchov (SKALISKO – 1293 m n.m.), tvorený 10 m vysokou skupinou skalnatých brál. V minulosti bol známy pod menom : Baracká skala, Baračka, ľudovo sa nazýva Volovec. V roku 1976 bol zavedený názov Skalisko. Turisticky významný a často navštevovaný vrchol poskytuje očarujúci široký rozhľad na okolité pohoria a ich vrchy. Pri dobrej viditeľnosti vidíme z neho panorámu Vysokých Tatier, pohoria Levočských vrhov, Braniska, Spišskej Magury, Nízkych Tatier, Stolických vrchov i Bukovské vrchy susedného Maďarska. Vrcholom prechádza červene značená Cesta hrdinov SNP, ktorá je zároveň aj európskou diaľkovou trasou E8.