Zrušenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt občan hlási na Obecnom úrade na dobu určitú - minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov, pričom zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Prechodný pobyt môže občan zrušiť aj pred uplynutím tejto doby.

Potrebujete

  • platný občiansky preukaz

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Poplatok

  • bez poplatku