Archív

OZ - zápisnice 2020

OZ - uznesenia 2020

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

OZ - zápisnice 2019

OZ - uznesenia 2019

OZ - zápisnice 2018

OZ - uznesenia 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontróra

Uzávierky

Rozpočet

Uznesenia OZ

Všeobecne záväzné nariadenia